martes, 26 de enero de 2016

XIV PREMI BORJA MOLL DE CONTES I RONDALLES


BASES

1. El Consell Insular de Menorca convoca el XIV Premi Francesc de Borja Moll, de creació de contes i rondalles amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la cultura popular i la creativitat literària, especialment el gènere narratiu de la rondallística i de les llegendes, entre els estudiants de secundària de Menorca a través de la creació pròpia.

2. Es poden presentar a aquest premi tots els i les alumnes de secundària i de batxillerat de Menorca.

3. S'estableixen dues categories:
                a) Per a estudiants de secundària
                b) Per a estudiants de batxillerat

4. Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres de tema lliure.

5. Les obres, que s’han de redactar en llengua catalana, han de tenir una extensió màxima de cinc fulls a doble espai i en lletra arial 12, i es poden presentar mecanografiades o en suport digital. Si es presenten mecanografiades, se n’han de presentar cinc còpies.

6. Els originals, que han d'anar adreçats al Servei de Política Lingüística del Departament de Presidència del Consell Insular de Menorca, es poden presentar fins al 31 de març de 2016.

7. Les obres s’han de presentar amb títol i pseudònim. Dins un sobre a part, en el qual s’ha de repetir el títol i el pseudònim, han de figurar les dades personals de l’autor/a (nom, llinatges, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, edat i curs) i del centre a què pertany.

8. Si una de les obres presentades obté algun premi en un altre certamen literari durant el procés del concurs, mentre no s'hagin donat a conèixer els guanyadors, l'autor/a ho ha de comunicar al Consell Insular de Menorca, que retirarà l'obra del concurs.
9. El dictamen del jurat es farà públic en el marc del Dia del Llibre de 2016, en un acte que s’anunciarà oportunament.

10. El jurat estarà integrat per un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l'IME, un/a representant del Col·lectiu Folklòric Ciutadella, un/a representant de l'Associació de Rondallaires i Contacontes, un/a professor/a de cursos d'escriptura creativa designat pel Consell Insular de Menorca, un/a periodista cultural designat pel Consell Insular de Menorca i una tècnica del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del CIM, que també actuarà com a secretària.
11. El jurat valorarà les obres presentades i escollirà les mereixedores dels dos primers premis de cada categoria. El jurat, igualment, seleccionarà les obres que, segons el seu parer, mereixin ser editades en una publicació conjunta.

12. S’estableixen els premis següents:
            - Primer premi: consistirà en un certificat per valor de 250 euros.
            - Segon premi: consistirà en un certificat per valor de 150 euros
Els certificats es podran bescanviar amb material escolar o informàtic i llibres.


13. El Consell Insular de Menorca procurarà la publicació de les narracions guanyadores i de les seleccionades com a finalistes.

jueves, 21 de enero de 2016

GUANYADORS DEL XIII PREMI DE GLOSA ESCRITA JOSEP VIVÓ

Ja ha sortit el nom dels guanyadors del XIII PREMI DE GLOSA ESCRITA JOSEP VIVÓ, en la modalitat escolar de secundària, d'aquest any:

ROGELIO PONS, JAVIER LÓPEZ i DAVID FELIPE AGUDELO,

amb les seves gloses titulades De pedres hem de rallar.

Recollidran el premi dissabte 23 de gener a la sala polivalent des Mercadal a les 19'00 h.

Enhorabona al.lots!!
jueves, 14 de enero de 2016

viernes, 8 de enero de 2016

RECOLLIDA DE JOGUINES

Durant aqueta primera setmana del mes de gener recollirem joguines per a que ningú es quedi sense un regal!!!!

Si entre tots col·laborem ho aconseguirem!!!